NIBE

Par firmu

Uzņēmuma dibināšana

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PK serviss" dibināta 2004.gada 19.aprīlī un ir izveidojusies no Zviedrijas–Latvijas celtniecības darbu kopuzņēmuma SIA "J.O.Z. PEAB Group". Sabiedrības dibinātāji ir Kārlis Plensners un Imants Kokins ar celtniecības darbu pieredzi Zviedrijā un Latvijā. SIA "PK serviss" ir uzsācis darbu kā apakšuzņēmējs Zviedrijā.

Mēs veicam arī apkopes servisa darbus (apkure, vēdināšana, ūdensapgāde, kanalizācija, elektroinstalācijas sistēma) gan jaunuzceltos, gan rekonstruējamos objektos.

SIA „ "PK serviss" ir arī zviedru firmas „Torverk”, kas ražo industriālos vārtus, pārstāvis Baltijas valstīs.

SIA "PK serviss" 2006.gada 04.oktobrī ir saņēmis kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu pēc standarta ISO 9001 : 2015 prasībām, sekojošās jomās: vispārējo būvniecības darbu veikšana un vadīšana, siltumapgādes, ventilācijas, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroinstalācijas sistēmu tehniskā apkalpošana.

2018.gada janvārī Baltijas vides konsultāciju uzņēmums SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" veica mūsu vides vadības sistēmas novērtēšanu un ar šeit pievienoto aprakstu apliecina, ka vides vadības sistēma ir izveidota atbilstoši LVS EN ISO 14001:2017 standarta "Vides pārvaldības sistēmas.

Prasības ar vadlīnijām lietošanai (ISO 14001:2015) prasībām, ieviešot un pielāgojot ISO 14001 standarta pamatprincipus atbilstoši SIA "PK serviss" darbības specifikai.

Uzņēmuma kvalitātes politika

Mums ir svarīga klientu un sadarbības partneru uzticība, kā arī mēs vēlamies būt drošs ilgtermiņa partneris saviem klientiem. Mēs uzklausām ikviena klienta vēlmes un prasības, un piedāvājam kvalitatīvus pakalpojumus, lai tās izpildītu.

Lai izpildītu šos mērķus, SIA "PK serviss" strādā atbilstoši valstī noteiktajiem normatīviem un klientu prasībām, pilnveido un attīsta sniegto pakalpojumu kvalitāti, pielieto jaunākās tehnoloģijas un nodrošina darbinieku kvalifikācijas celšanu, kā arī jaunu, zinošu darbinieku piesaisti.

Mūsu uzņēmuma vērtība un spēks slēpjas uzņēmuma darbiniekos, kas ir profesionāļi savā jomā un darbojas kā viena komanda, lai nodrošinātu kvalitatīvu klienta vēlmju izpildījumu.